Cursus Groningen

Cursus informatie

10 lessen

Elke Zondag Tangosundaysalon 15.00 - 18.00 u

14.00: Elke zondag in januari Gratis inlooples / proefles, je kan zo binnenlopen ook zonder partner. info/opg tango@rob-inez.com

LOCATIE
Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen

Lesrooster VOORJAAR 2020 :

Donderdag - 1e les 16 JAN  2020
19-20 uur: Beginners 
20-21 uur: Halfgevorderd
21-22 uur: X-Gevorderd / Ultimo

Vrijdag - 1e les 17 JAN 2020  
19-20 uur: Beginners 
20-21 uur: Halfgevorderd/Gevorderd
21-22 uur: XX-Gevorderd / Ultimo                                                                           

CURSUS:
De cursus voorjaar 2020 bestaat uit 10 lessen. In verband met de voorjaars- & krokusvakantie is er op 20-21 februari en 27-28 februari geen les. Op13 maart is er eveneens geen les.

Wel is er élke zondag Tangosunday van 15 - 18 uur,  entree €7,50. 

In januari 2020 zijn er elke zondag's (5-12-19 en 26 januari) om 14.00 u Gratis Proeflessen.

Je kan zo binnenlopen en gratis meedoen, met of zonder partner.

info/opg   tango@rob-inez.com

Op zondag voorafgaand aan de Salon, organiseren we af en toe  themaworkshops Aanvang 13.30.  Kosten € 25.- toegang salon vrij.

Tussentijds instromen in de cursus is zeker mogelijk.
Mail of bel voor overleg en info naar Inez: 06 - 51381924

VAKANTIES:

Voorjaars/krokusvakantie : 20 & 21 febr en 27 & 28 februari geen cursus. In de vakanties gaat de salon op zondag gewoon door! Op 13 maart is er eveneens geen les.

Kosten Cursus: €160,-

VROEGBOEK- en Studentenkorting:

De Voorjaarscursus (10 lessen) kost bij betaling vóór 12 januari € 145,-studenten € 75 ,- per persoon.

Bij betaling ná 12 jan 2020 betaal je € 160,- / studenten € 85 ,- 

Beginners hebben tot aan  start cursus recht op vroegboekkorting.

Bij het volgen van een extra cursus in dit Voorjaarsseizoen krijg je extra korting:

1e extra cursus is dan € 85,- per persoon.

2e extra cursus is dan € 35,- per persoon.

Voor Studenten is een extra cursus € 30,- per persoon

Losse lessen / invallesen €18,-

De kosten van een workshop op zondag zijn € 25,-

Priveles Rob & Inez: € 85,-

De privélessen doen we altijd samen, voor een complete & optimale feedback.

Maak het lesgeld over op IBAN: NL41 INGB0008947532 t.n.v.
G.J.M. van Beusekom en/of R.A. Doolaard te Amsterdam

o.v.v lesdag + cursus tijdstip + voornaam en naam + voornaam en naam lespartner.

OPGAVE:
www.rob-inez.com 
Inschrijven: On-line aanmelding

De cursussen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.
In verband met groepsgrootte, optredens of tournee, kunnen lessen verschoven/ vervangen worden.

Gemiste lessen (bv door ziekte) kunnen in overleg ingehaald worden in de desbetreffende cursus.

Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.