Disclaimer

Aansprakelijkheid

Rob & Inez VOF en elk van haar representatieven ontdoen zich van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor elke uitgave, verlies, schade, kosten en schadevergoeding van derden die iemand kan oplopen als gevolg van het gebruik van deze website of door informatie die op enige manier en om welke reden dan ook niet accuraat of compleet is.

De op deze website getoonde informatie wordt door Rob & Inez VOF met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rob & Inez VOF verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Rob & Inez VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website. Rob & Inez VOF is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Rob & Inez VOF worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rob & Inez VOF uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie die daarop wordt aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rob & Inez VOF worden onderhouden wordt afgewezen.

Leveringsvoorwaarden

 • Inschrijving verplicht tot het betalen van het gehele lesgeld.
 • Bij het niet kunnen volgen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte/ongeval e.d. blijft de betalingsverplichting van kracht.
 • Bij het voortijdig beëindigen van de cursus blijft de betalingsverplichting van kracht.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor wordt ingeschreven.
 • Rob & Inez VOF stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • Rob & Inez VOF stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van uw eigendommen.

Copyright

Deze website © Rob & Inez 1986-2023. Alle handelsmerken eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van Rob & Inez VOF, en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rob & Inez VOF.

Privacy

Rob & Inez VOF zet zich in voor het respecteren en beschermen van uw persoonlijke privacy. Wij begrijpen dat bezoekers en gebruikers van deze website bezorgd kunnen zijn over hun privacy, en over de vertrouwelijkheid en veiligheid van enige informatie aangeleverd. Deze privacy verklaring bevestigt dat Rob & Inez VOF zich houdt aan de volgende privacy principes.

 • Informatie van/over bezoekers
  Rob & Inez VOF probeert zo veel mogelijk informatie te verschaffen en tegelijkertijd zo weinig mogelijk informatie van bezoekers te vragen. Alle informatie die bezoekers geven, zal op de minst algemene manier worden gebruikt.
  Tenzij men ons dat nadrukkelijk meldt, zal Rob & Inez VOF website nooit iemands identiteit weten. Voor statistische doelen zal slechts enige anonieme informatie worden opgeslagen.
 • E-mail
  E-mail correspondentie die naar Rob & Inez VOF wordt verzonden, wordt vertrouwelijk behandeld. Rob & Inez VOF zal geen details uit e-mail aan derde partijen onthullen zonder iemands toestemming, tenzij wettelijk verplicht.
 • Externe links
  Rob & Inez VOF website bevat links naar andere websites. Rob & Inez VOF is niet verantwoordelijk voor privacy praktijken of de inhoud van de websites waar de links naar verwijzen.
 • Veiligheid
  Rob & Inez VOF website heeft veiligheidsmaatregelen om informatie te beschermen die wordt verwerkt als onderdeel van de website. Rob & Inez VOF is echter niet verantwoordelijk voor verlies, misbruik, of wijziging van enige informatie.
 • Wetgeving
  Rob & Inez VOF sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.